Wizy do Rosji, Indii, Chin, wizy na Białoruś. Karty pobytu. Wizarussia.

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca

Otrzymanie przez osoby spoza granic państwa polskiego dokumentu, jaki stanowi karta pobytu, pozwala cudzoziemcom na:
- zamieszkanie na terytorium Polski przez czas określony,
- osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- przebywanie rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium państwa polskiego.

Poza tym karta pobytu dla cudzoziemca upoważnia obcokrajowców do przekraczania granicy naszego kraju wiele razy bez potrzeby posiadania wizy - warunkiem jest posiadanie odpowiedniego dokumentu podróży. Karta pobytu czasowego stanowi także swego rodzaju dokument tożsamości dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski.

Widać zatem wyraźnie, jak bardzo istotnym zezwoleniem na pobyt czasowy jest omawiane poświadczenie. Dlatego Wizarussia - mając bogate doświadczenie konsularne - chce i faktycznie pomaga cudzoziemcom w pozyskiwaniu kart pobytu. Poniżej przedstawiamy dokumenty, wnioski i zaproszenia potrzebne do otrzymania karty pobytu. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji na temat formalności i koniecznych do wykonania czynności przy staraniu się o ten dokument.

Karta pobytu dla cudzoziemca - informacje szczegółowe

  • Dokumenty podstawowe dla karty pobytu: Pobierz Pobierz
  • Warunki niezbędne do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się (kartę stałego pobytu): Pobierz
  • Zaproszenie dla cudzoziemca: Pobierz
  • Zezwolenie na zamieszkanie na czas nieokreślony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Pobierz

Wnioski niezbędne do otrzymania karty tymczasowego/nieokreślonego pobytu (zezwolenia do zamieszkania w Polsce)

  • Wniosek o wymianę karty pobytu: Pobierz
  • Wniosek na udzielenie zezwolenia zamieszkania na czas oznaczony: Pobierz
  • Wniosek na udzielenie zezwolenia na osiedlenie się: Pobierz
  • Wniosek o przedłużenie wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej: Pobierz